ONE CONSULTING

ONE CONSULTING - savjetovanje i usluge

Uspostava mladih poljoprivrednika 2024

Uspostava mladih poljoprivrednika

Objavljeno 04/04/2024
agriculture-91149_1280

Tijekom II. kvartala 2024. godine očekuje nas natječaj za male poljoprivrednike, Intervencija 75.05 Potpora mladim poljoprivrednicima. 

Cilj ove intervencije je poticanje razvoja obnovljenog i inovativnog poljoprivrednog sektora. Mladi ljudi trebaju biti motivirani za život i rad u ruralnom prostoru, stvarajući nova radna mjesta za sebe i svoje obitelji. Hrvatskom selu neophodna je strukturna transformacija i generacijska obnova poljoprivrednika.

Daljnje povećanje udjela mladih poljoprivrednika kao i jačanje konkurentnosti njihovih poljoprivrednih gospodarstava temelj je za razvoj modernog i konkurentnog poljoprivrednog sektora Republike Hrvatske. Za strukturnu transformaciju hrvatske poljoprivrede neophodno je povećati proizvodnju proizvoda s većom dodanom vrijednošću uz primjenu novih i inovativnih tehnoloških rješenja. Mladi poljoprivrednici u Republici Hrvatskoj imaju nisku razinu specijalizacije prema tipu proizvodnje. Istovremeno, mladi poljoprivrednici imaju veća gospodarstva i ostvaruju veći ekonomski rezultat od prosječnog hrvatskog poljoprivrednika. Kako bi se potaknuo veći broj mladih na bavljenje poljoprivredom, potrebno je nastaviti pružati potporu za uspostavu mladih poljoprivrednika.

Prihvatljivi korisnici:
Mladi poljoprivrednik je fizička osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ima više od 18, ali ne više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti), posjeduje stručna znanja i vještine te po prvi puta uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo na kojem ima status nositelja/odgovorne osobe ili je status nositelja/odgovorne osobe po prvi put stekla unutar 5 (pet) godina do datuma podnošenja zahtjeva za potporu, a u slučaju trgovačkog društva je i odgovorna osoba isključivo ukoliko je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala društva.

Mladi poljoprivrednik je nositelj/odgovorna osoba u: 

1. obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu 
2. obrtu kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru
3. trgovačkom društvu kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)

Uvjeti prihvatljivosti:

mladi poljoprivrednik je upisan u Upisnik poljoprivrednika kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva
✓ poljoprivredno zemljište gospodarstva korisnika mora biti upisano u ARKOD (LPIS);
životinje na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika moraju biti upisane u Jedinstveni registar domaćih životinja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom
poljoprivredno gospodarstvo za koje mladi poljoprivrednik izrađuje poslovni plan u svojstvu nositelja/odgovorne osobe, pripada ekonomskoj veličini od 10.000 EUR SO do 100.000 EUR SO u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Prihvatljive su sve aktivnosti/troškovi u vezi s proizvodnjom i/ili preradom poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, koji su unutar sektora predviđenog poslovnim planom, a mogu biti:

a) aktivnost povećanja proizvodnog kapaciteta nabavom domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja uključujući podizanjem novih i/ili restrukturiranjem postojećih višegodišnjih nasada 
b) aktivnost povećanja proizvodnog kapaciteta kupnjom, građenjem i/ili opremanjem zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva, 
c) aktivnost nabave ili zakupe poljoprivrednog zemljišta
d) aktivnost kupnje poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila
e) aktivnost povećanja proizvodnog kapaciteta
f) aktivnost uređenja i poboljšanja kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
g) aktivnost građenja i/ili opremanja objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
h) stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I Ugovoru
i) operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Visina potpore: 75.000 EUR po korisniku.
Intenzitet potpore: 100 % prihvatljivih troškova.

Ukoliko ste zainteresirani za prijavu na natječaj, molim Vas da ispunite kratki upitnik ili nas slobodno kontaktirajte.
Očekujemo Vaš poziv.

Srdačan pozdrav,
ONE CONSULTING

Scroll to Top