ONE CONSULTING

ONE CONSULTING - savjetovanje i usluge

Obnovljivi izvori energije

Korištenje obnovljivih izvora energije

Objavljeno 27/10/2023
solar

Natječaj iz područja intervencija 73.03. Ulaganja – Korištenje obnovljivih izvora energije, objavljen je 01.12.2023.  Rok za prijavu na natječaj je od 04.03.2024. do 04.04.2024. 

Prihvatljivi korisnici su:
• fizičke i pravne osobe (isključujući obveznike javne nabave) upisane u Upisnik poljoprivrednika minimalno godinu dana prije prijave na natječaj (izuzev Mladih poljoprivrednika), ekonomske veličine od 3.000 do 250.000 EUR SO. 
Ekonomsku veličinu možete provjeriti upisivanjem podataka u EVPG kalkulator. 
• fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o EU u rangu mikro, malog ili srednjeg poduzeća. Korisnici obveznici javne nabave nisu prihvatljivi korisnici u sklopu ove intervencije.
• mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana. 

Cilj ove intervencije je povećati neovisnost poljoprivrednih gospodarstava o energentima. Proizvedena energija koristi se isključivo za podmirenje vlastitih potreba gospodarstva za električnom i/ili toplinskom energijom u svrhu proizvodnje i/ili prerade poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o EU. 

Uvjeti prihvatljivosti projekta:
Projekt se odnosi na proizvodnju i/ili preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o EU pri čemu rezultat preradbenog procesa za koji će se koristiti proizvedena energija također mora biti poljoprivredni proizvod iz Priloga I. Ugovoru o EU. 
Ulaganja u postrojenja za proizvodnju energije iz energije sunca za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, prihvatljiva su na postojećim objektima korisnika ili na novom postolju gdje su za predmetno postavljanje postrojenja za proizvodnju energije iz energije sunca Zakonom isključene površine vrednovane kao P1 i P2 poljoprivredno zemljište. 
Za proizvodnju električne i/ili toplinske energije iz biomase prihvatljivo je korištenje silažnog kukuruza, žitarica, usjeva bogatih škrobom i šećerom dobivenih iz poljoprivredne proizvodnje najviše do 20% od ukupno potrebne količine za biomasom na poljoprivrednom gospodarstvu na godišnjoj razini. Ograničenje se ne odnosi na korištenje žetvenih ostataka i nusproizvoda. 
Proizvedena energija koristi se isključivo za podmirenje vlastitih potreba gospodarstva za električnom i/ili toplinskom energijom u svrhu proizvodnje i/ili prerade poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o EU.

Prihvatljivi troškovi: 
• izgradnja/rekonstrukcija i opremanje objekata za prijem, obradu/doradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom izgradnja/rekonstrukcija 
 • opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa, energija sunca) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom.

Načela kriterija odabira:
• ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva/veličina poduzeća
• vrsta obnovljivog izvora energije
• udio OIE u ukupnoj potrošnji na kraju ulaganja
• indeks razvijenosti JLS-a prema području ulaganja
• već dodijeljena potpora iz ove intervencije ili iz mjere 4 

Intenzitet potpore (%) iznosi 65%, a može se uvećati za 15% za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici i tada će iznositi 80%. 
Visina potpore iznosi od  15.000 EUR do 300.000 EUR. 
Ukupna alokacija natječaja iznosi 10.000.000 EUR. 

Ukoliko ste zainteresirani za prijavu na natječaj, molim Vas da ispunite kratki upitnik ili nas slobodno kontaktirajte. 

Očekujemo Vaš poziv.

Srdačan pozdrav,
ONE CONSULTING

Scroll to Top