ONE CONSULTING

ONE CONSULTING - savjetovanje i usluge

Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Objavljeno 17/10/2023
wheat-g6ba315cb5_1280

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ iz podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. 

Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog prirodnim nepogodama osim potresa (u daljnjem tekstu: prirodna nepogoda) kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje. Na ovom natječaju ne dodjeljuje se potpora za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog potresom 22.3.2020. godine i potresima od 28.12.2020. godine.

Ciljevi mjere su da će se obnovom poljoprivrednog potencijala narušenog prirodnim nepogodama osigurati održivost poljoprivredne proizvodnje i spriječiti propadanje poljoprivrednih gospodarstava.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

Visina javne potpore je 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Intenzitet javne potpore je 100 % (85 % EU i 15 % RH). 

Lista prihvatljivih troškova:

  • Sanacija poljoprivrednog zemljišta
  • Građenje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture
  • Nabava novih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme
  • Nabava domaćih životinja
  • Oprema za pčelarenje
  • Nabava i sadnja višegodišnjih nasada i višegodišnjeg bilja
  • Kupnja poljoprivrednog zemljišta (10% vrijednosti troškova projekta)
  • Opći troškovi (usluge konzultanta, troškovi studija, teh-proj. dokum i sl)

Svi korisnici u tipu operacije 5.2.1. mogu putem Zahtjeva za isplatu predujma tražiti predujam za ulaganje i to najviše 50 % odobrenih sredstava javne potpore uz predočenje bankarske garancije.

Izvor: APPRRR

Za dodatne informacija o natječaju, prihvatljivosti prijavitelja i troškova te izradu projekta za prijavu, slobodno nas kontaktirajte. Čekamo na Vaš poziv.

Scroll to Top