ONE CONSULTING

ONE CONSULTING - savjetovanje i usluge

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Objavljeno 26/05/2024
idea-4867554_1280

Svrha Poziva je pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija (ZIO) u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija.

Predmet Poziva je jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacijama, uključujući organizacije za istraživanje i širenje znanja, istraživačke infrastrukture, infrastrukture za testiranje i eksperimentiranje ili inovacijske klastere (ZIO)  u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik – MSP poduzeće koji nisu u poteškoćama i koji imaju barem jednog zaposlenog na puno radno vrijeme u mjesecu koji prethodi prijavi na poziv. 

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su aktivnosti namijenjene inovacijama koje rezultiraju novim proizvodima, uslugama ili procesima koji su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu:

✓ Testiranje proizvoda, usluge ili procesa,
✓ Ispitivanje proizvoda, usluge ili procesa,
✓ Demonstracijske aktivnosti,
✓ Stručna i tehnička znanja u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa.

Prihvatljivi pružatelji usluga za ovaj poziv su znanstveno-istraživačke organizacije (ili organizacije za istraživanje i širenje znanja, istraživačke infrastrukture, infrastrukture za testiranje i eksperimentiranje (uključujući digitalne centre za inovacije) ili inovacijski klasteri), koje su dobile dopusnicu za obavljanje znanstvene djelatnosti u Republici Hrvatskoj ili su upisane u odgovarajući registar/upisnik države sjedišta pružatelja usluga. Popis pružatelja usluga možete pretraživati ovdje.

Ključne značajke poziva:

 

Datum objave: 7.5.2024.
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 10.06.2024.
Rok za podnošenje projektnih prijava: Do iskorištenja raspoloživih sredstava predviđenih za ovaj Poziv.
Ukupna bespovratna sredstva:
 4.874.214,00 €
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 2.000,00 EUR
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 10.000,00 EUR
Intenzitet potpore: 85% 

Za više informacija o prihvatljivosti prijavitelja i troškova te izradu projekta za prijavu na natječaj, slobodno nas kontaktirajte.

Scroll to Top