ONE CONSULTING

ONE CONSULTING - savjetovanje i usluge

Što je MSP poduzeće?

Što je MSP poduzeće?

Objavljeno 30/07/2023
Kriteriji za određivanje oblika poduzeća.

Europska komisija, u suradnji i konzultacijama s državama članicama, poslovnim organizacijama i stručnjacima iz EU, kao na temelju zaključaka otvorenih konzultacija, definirala je kriterije za određivanje oblika poduzeća. Ovom definicijom Europska komisija želi jasno odrediti spada li pojedino poduzeće u kategoriju mikro, malog ili srednjeg poduzeća – MSP (eng. Small and medium sized Enterprises – SME). Cilj definicije je jasno odrediti razliku između MSP-a kojima je dozvoljena određena vrsta potpora, za razliku od onih kojima nisu.

Definiranje prema broju zaposlenih, godišnjem prometu i aktivi/dugoročnoj imovini. 
Pri definiranju, obavezna kategorija je broj zaposlenih te se, uz nju, uzima i jedna od ostale dvije kategorije: godišnji promet i/ili aktiva/dugoročna imovina. 
Od tri navedena kriterija za definiranje MSP-a, dva moraju biti zadovoljena kako bi određeno poduzeće zaista spadalo u kategoriju MSP i to na slijedeći način: 1. Broj zaposlenih 2. Ili godišnji promet ili aktiva/dugoročna imovina. Tablica prikazuje kriterije za definiranje poduzeća prema jednoj od kategorija MSP-ova. 

Ukoliko ste 100%-tni vlasnik svojeg poduzeća, ne morate čitati dalje. Ukoliko niste, slijedi nastavak.

Definiranje MSP-a prema udjelu u poduzeću.

Ova definicija ima još jedan uvjet koji je nužno zadovoljiti za konačnu kategorizaciju poduzeća. Kao što je ranije navedeno, u obzir se uzimaju i povezanosti između 2 ili više poduzeća. Ovdje postoje 3 kategorije poduzeća: neovisna, partnerska i povezana. Svaka od ovih kategorija sa sobom donosi određene promjene pri konačnoj definiciji poduzeća u jednu od kategorija MSP-a, s obzirom na broj zaposlenih, godišnji promet i aktivu/dugoročnu imovinu. 

Većina poduzeća u Europskoj Uniji je neovisno.

To znači da je poduzeće u potpunosti neovisno ili je partnerski povezano s jednom ili više tvrtki. Kod neovisnih poduzeća, partnerski udio jednog ili više poduzeća mora biti manji od 25% ukupnog udjela poduzeća i obrnuto. No, postoji i iznimka. 
Poduzeće će se smatrati neovisno čak i kada je prag od 25% udjela ili više, ali ne više od 50% u vlasništvu jednog od sljedećih subjekata ili više njih, pod uvjetom da oni nisu međusobno povezani: 
✓ Poduzeća za javna ulaganja,
✓ poduzeća koja posluju rizičnim kapitalom i poslovni anđeli,
✓ Sveučilišta i neprofitni istraživački centri, 
✓ Institucionalni ulagači, uključujući fondove za regionalni razvoj.
✓ Autonomna lokalna vlast sa godišnjim proračunom manjim od 10 milijuna EUR-a i manje od 5.000 stanovnika.

Partnersko poduzeće.

Ukoliko udio jednog ili više poduzeća u drugom poduzeću iznosi 25% ili više, a ne više od 50%, njihov odnos postaje partnerski te se to poduzeće više ne može smatrati neovisnim. U definiranju ovih odnosa vrijedi pravilo recipročnosti. 

Postoji još daljnjih podjela po udjelu u poduzeću. Ali to nije na Vama da se o tome brinete, za to imate nas. Za više informacija, slobodno nas kontaktirajte. 

Nadamo se da Vam je ovaj tekst bio od koristi. 

Srdačan pozdrav,
ONE CONSULTING

Scroll to Top